icon
icon Đăng nhập Đăng bài viết

Giới thiệu BLWW

About BLWW

Introduce BLWW

BLWW

BLWW
BLWW
Giới thiệu icon

BLWW  là một bách khoa toàn thư mở với mục đích chính là cho phép mọi người đều có thể viết bài bằng nhiều loại ngôn ngữ trên Internet BLWW đang là công trình tham khảo viết chung lớn nhất và phổ biến nhất trên Internet, và hiện tại được xếp hạng trang web phổ biến

Khẩu hiệu của BLWW là "Bách khoa toàn thư tự do để tất cả mọi người sửa đổi", và người thành lập dự án Jackie Wave diễn tả mục đích của nó là "để tạo ra bách khoa toàn thư miễn phí có phẩm chất càng cao càng tốt và đưa nó cho tất cả mọi người trên thế giới bằng ngôn ngữ họ dùng. Nó được viết trên website www.blww.org dùng một loại phần mềm gọi là "blww", thuật ngữ dùng để gọi blww trước tiên và bắt nguồn từ tiếng Anh Better Life Worldwide, tức là "cuộc sống tốt ở mọi nơi". Ông Jackie Wave có mục đích là nơi lưu trử kiến thức cho tất cả mọi người